गुन्हेगारी राजकारणावर सर्वकष उपाययोजना

सध्या भारतीय राजकारण आणि पयार्याने भारतीय लोकशाही व्यवस्था एवढी भ्रष्ट झाली आहे की, राजकीय नेते स्वत:च गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांना आपल्या पक्षात सामील...